Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://cheef.hu. online áruházat üzemeltető Ecorgan Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a cheef.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az infrastruktúra biztosításában (online shop felület bérbeadása, tárhelyszolgáltatás) részt vesz a ShopRenter.hu Kft. (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató).

1.A Weboldalon forgalmazott termékek ismertetése.

A Ecorgan Kft.cheef.hu webáruházában első sorban konyhatechnikai eszközöket vásárolhat.

2.A Szolgáltató adatai

Cég neve: Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Ecorgan kft.)

Képviselő neve: Galli Miklós

Székhely: 6640, Csongrád Ipari Park u. 2.

Postacím: 6640, Csongrád Ipari Park u. 2.

Cégjegyzékszám: 06 09 005709

Cégbejegyzés kelte: 1998.03.31.

Bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék, mint cégbíróság

Adószám: 11595562-2-06

IBAN: HU70104050732831268200000000

Bank: K AND H BANK ZRT.(KERESKEDELMI ES HITELBANK RT)

Telefonszám: +3663570880

Email: cheef@ecorgan.hu

Honlap: http://www.ecorgan.hu/

3. A Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzék szám: 09 09 020636

Adószám: 23174108-2-09

Telefonszáma: +36-1/234-5012

Email: info@shoprenter.hu

Honlap: https://www.shoprenter.hu/

4. A szerződés létrejötte

4.1     A szerződésre vonatkozó általános szabályok

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik, és a Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az Ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával az Ügyfél megrendelését elfogadja. A szerződés olyan feltételekkel jön létre, ahogyan azt a Szolgáltató az Ügyfélnek a megrendelést követően visszaigazolta.

A szerződés nyelve a magyar.

A Felek között létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, így utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A Szolgáltató fenntartja jogát jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

Az Ügyfél felelős az általa a regisztráció során, illetve a megrendelés leadásakor megadott adatok valóságáért és pontosságáért.

4.2     A weboldalon található információk

A Weboldalon valamely termékről megjelenő, a termékre jellemző részletes információk (pl. képek, szállítási határidők, raktárkészlet, árak) tájékoztató jellegűek.

A Weboldalon található árak bruttó árak, melyek a jogszabály alapján felszámítandó ÁFA-t tartalmazzák.

4.3     A vásárlás menete

4.3.1         Rendelés leadása

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://cheef.hu webcímről elérhető webshopban.

A termékeket az Ügyfél a mellettük található "kosárba", vagy a termékoldalon található "kosárba rakom" gomb megnyomásával teheti az elektronikus kosarába.

Az Ügyfél a megrendelés során megadja a szállításhoz szükséges adatokat, majd a „fizetés” gombra kattintva léphet tovább, és választhatja ki a számára megfelelő fizetési módot.

A termék a kosárba helyezett terméklistáról a megnevezése (és képe) mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével a megrendelés folyamata során bármikor törölhető.

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, melyet az Ügyfél a megrendelést megelőzően megtekinthet a weboldalon. A megrendelést csak azután véglegesítheti az Ügyfél, hogy nyilatkozott arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást, valamint jelen ÁSZF-et elolvasta, és ezek tartalmát elfogadja.

A folyamat végén, a „megrendelem” gombra kattintással véglegesíthető a rendelés.

A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

A rendeléssel kapcsolatos automatikus tájékoztatást és visszaigazolást a Szolgáltató elektronikus úton küldi el az Ügyfél részére, a megrendeléstől számított legfeljebb 48 órán belül. Ez az automatikus visszaigazolás még nem jelenti Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadását. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató feldolgozza a megrendelést, majd a részletes tájékoztatást és a megrendelés teljesítésének feltételeit elektronikus levélben közli az Ügyféllel. Ez utóbbi levél jelenti Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadását.

4.3.2         Fizetés

Az ügyfél a következő fizetési módok közül választhat:

·         online bankkártyás fizetés

·         utánvét

Az egyes fizetési formák feltételeiről és díjairól a Szolgáltató a Weboldalon tájékoztatja az Ügyfelet.

4.3.3         Átvételi és szállítási információk

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – az Ügyfél által a megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

A szállítás díja az üzemeltető logisztikai partnerei esetében:

- Bruttó 40000 Ft rendelési érték felett ingyenes

- ezalatt bruttó 2500 Ft.

A jogszabályi kötelezettség alapján választható MPL szállítási módok esetében az MPL díjszabásával kalkulált mindenkori ár.

Az utánvét beszedés összegére eltérő összeghatárok vannak fuvarozónkként. Kérjük, utánvétes rendelés esetén érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál az összeghatárokról.

A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás díjáról a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a szállítással kapcsolatos értesítések és közlések csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.

A Szolgáltató elektronikus úton értesíti az Ügyfelet, ha a tervezettől eltérő időben tudja csak átadni a megrendelt terméket.

4.3.3.1         Hulladék elszállítása

Amennyiben a régi (elektronikai hulladéknak minősülő) készülékét új készülék vásárlásával egyidejűleg kívánja átadni részünkre házhoz szállításkor, úgy a régi készülék elszállítását a rendelési folyamat során a megjegyzés rovatban feltüntetve tudja kérni. Az elszállításnak külön költsége nincs. Az új készülék megrendeléssel azonos rendeltetésű és számú készüléket szállítunk el.

Kérjük, hogy a szállító/futár érkezésének időpontjára a régi készüléket szállításra alkalmas állapotra (víz-, gáz-, elektromos hálózatról leválasztva, jég-, vízmentesített, tiszta állapotban) készítse elő. Előkészítés elmulasztása esetén a régi készülék elszállítását a szállító szolgálat megtagadja.
 

4.4     A szerződés módosítása, elállás

A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre írásban, elektronikus levélben van lehetőség.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A Kormányrendelet értelmében az Ügyfél a termék kiszállítását megelőzően indoklás nélkül elállhat.

Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a fenti határidőn belül feladni. Az elállás közölhető a cheef@ecorgan.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a postacímre megküldött ajánlott levélben. Az elállás gyakorolható az alábbi letölthető nyilatkozat-minta (link) felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó más egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató az érkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja.

A kézhezvétel időpontja a számlával, illetve a futártól kapott nyugtával igazolható.

Elállás esetén az Ügyfél a terméket köteles saját költségén, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási/felmondási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére, vagy átadni a Szolgáltatónak; a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, amennyiben a termék visszaküldése megtörtént, visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte.

A Szolgáltató kizárólag sértetlen állapotú és sértetlen csomagolású termék esetén fogadja el az elállást, és téríti vissza a termék árát.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételét kéri, vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésből, valamint az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

4.5     Szavatosság, jótállás, garancia

A szavatossági és jótállási igények intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és a termékhez mellékelt jótállási jegyben foglaltak az irányadók.

4.5.1         Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon (és a szerződés teljesítésétől számított legfeljebb két éven) belül közölni.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl csak az a feltétele, hogy az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.5.2         Termékszavatosság

A termék hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a 4.5.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.5.3         Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles a Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában.

Minden, a Szolgáltató által értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással.

A Szolgáltató által értékesített minden olyan termék esetében, amely jótállással rendelkezik, az Ügyfél a szállításkor különálló jótállási jegyet kap.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A Szolgáltató az általa értékesített bizonyos termékek esetében további önkéntes jótállást (garanciát) vállal, melynek feltételeit az 1. sz. melléklet, valamint a jótállási jegy tartalmazza.

A jótállási határidő a termék Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha az Ügyfél a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

4. elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállási igényeikkel az Ügyfelek a Szolgáltatóhoz fordulhatnak. Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a hibát maga kijavítani, intézkedik a termék megfelelő szervizbe továbbításáról.

A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató intézkedik a termék kicserélésével kapcsolatban.

Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Javítás esetén a jótállási idő újra kezdődik.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4.6     Panaszok kezelése

Az Ügyfelek panaszaikkal írásban, illetve telefonon kereshetik meg a Szolgáltatót, az alábbiak szerint:

-          Szállítással, rendeléssel, a webshoppal kapcsolatos panasz esetén a cheef@ecorgan.hu email

-          Termékkel kapcsolatos reklamáció esetén a 06 63 570 889 telefonszámon vagy a https://service.ecorgan.hu weboldalon

Jogvita esetén az Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

3. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Elnök: Dr. Horváth Péter Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Elnök: Dr. Csapó Csilla
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

7.Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1) 792-7881
Elnök: Dr. Nadrai Géza
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

5. Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a Fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

A Weboldalon történő megrendeléssel kapcsolatban a Szolgáltató (mint adatkezelő) az Ügyfél (mint érintett) személyes adatait kezeli. Az adatkezelésre vonatkozóan az Ügyfél elérheti a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóját itt: (http://www.ecorgan.hu/letoeltheto-dokumentumok/adatvedelmi-tajekoztato)

 

 

1.    sz. melléklet                          

 

KITERJESZTETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK

 

Kiterjesztett garancia

Az Ecorgan Kft. a jogszabály szerint kötelező jótálláson felül számos termékcsoport esetében vállal kiterjesztett (gyártói, forgalmazói) garanciákat. A kiterjesztett garancia esetenként feltételekhez kötött (regisztráció, szakszerviz általi beüzemelés, stb.). A kiterjesztett garanciaidők minden esetben a vásárlás dátumától kezdődnek, függetlenül attól, hogy a beüzemelést ki és mikor végezte el.

A kiterjesztett garancia ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező olyan meghibásodás, mely a funkcionalitást akadályozza és alkatrész cserével javítható, a vásárlót nem terheli semmilyen javítási költség. Vélt hiba, szoftver sérülés, szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadóan keletkezett meghibásodás esetén a kivizsgálás ill. javítás költségét a vásárlónak kell állnia.

 

Hogyan érvényesíthető a kiterjesztett garancia és mire vonatkozik

A terméket használó személy és regisztrált termék(ek) adatai egy, az Ecorgan által működtetett - az érvényes adatvédelmi törvényeknek megfelelő - zárt rendszerben vannak tárolva. Az információs rendszer mellet a kiterjesztett garancia a regisztrációs jótállási jeggyel és számlával érvényesíthető. A kiterjesztett garancia az alapjótálláson, ill. standard jótálláson felül kizárólag a készülék kijavítására vonatkozik feltéve, hogy gyári eredetű a meghibásodás, továbbá az alapjótállási időt követően történő alkatrész csere esetén a jótállási igény elévülése nem kezdődik újra, valamint elállás és készülék csere nem érvényesíthető

 

5+ év PRÉMIUM (forgalmazói) korlátozott garancia. ( +2 év funkcionalitás alkatrész csere garancia)

A forgalmazó (Ecorgan Kft.) az alábbiakban részletezett feltételek teljesülése esetén kiterjesztett garanciát vállal az itt felsorolt termékkörökre.

+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia

A +2 év kiterjesztett garancia feltétele

-        a vásárlástól számított 3 hónapon belüli regisztráció a www.regisztracio.ecorgan.hu / termék regisztráció oldalon

-        a regisztrációkor készült kiterjesztett jótállási jegy és a vásárlást igazoló számla bemutatása (amelyen a termék egyértelműen beazonosítható)

-        és bizonyos készülékek esetében az Ecorgan által feljogosított szakszerviz általi üzembe helyezés (díjköteles). A beüzemelési díjak rögzítettek, de nem tartalmazzák a telepítéshez szükséges segédanyagokat. A beüzemelési díjat a regisztrációkor, a felhasznált segédanyagokat a helyszínen a telepítő szerviznek kell a készülék üzembe helyezésekor fizetni.

Funkcionalitás garancia minden olyan alkatrész meghibásodásra vonatkozik, mely a rendeltetés szerű használatot akadályozza. Nem tartoznak a garancia hatálya alá az alábbi alkatrész cserék:

-          esztétikai meghibásodásból adódó alkatrész csere

-          minden nemű világítás

-          akkumulátor

-          sütőtér sérülés

-          kiegészítők (rács, fiók, üveg alkatrészek)

-          tömítések, ajtó tömítések

-          vízkő által okozott, külső behatásból származó és karbantartás hiányából adódó alkatrész meghibásodás

-          időzítő pontatlanságából adódó meghibásodás

-          szoftver sérülés

-          távirányító

·          

„5+ garancia”

Az itt leírt kiterjesztett garancián felül vállaljuk, hogy 5 év után is biztosítjuk a készülékekhez a szakszerű szervizszolgáltatást. Amennyiben a készüléke nem javítható, vagy a javítás költsége a készülék értékéhez képest aránytalanul magas, jelentős kedvezményt biztosítunk új készülék vásárlásához és beüzemeléséhez.

 

1.       SMEG

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

-          sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombi gőzpároló, gőzpároló, elektromos főzőlap, gázfőzőlap, szabadon álló tűzhelyek, cooker, elszívóval egybe épített indukciós főzőlapok, vákuum fiók, mosogatógép, mosógép.

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          hűtőszekrények, borhűtők, edénymelegítő fiók, páraelszívók, beépíthető kávégép, szárítógép, sokkoló hűtő

Az 5+ év prémium kierjesztett garancia a SMEG konyhai kiskészülékekre nem vonatkozik.

Minden készülék esetén garanciavesztéssel jár a használati utasításban leírt időszakos/rendszeres karbantartási vagy tisztítási feladatok (így pl. a vízkőtelenítés) elmulasztása.

 

2.       ELICA

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

-          elektromos főzőlapok, elszívóval egybe épített indukciós főzőlapok

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          páraelszívók

 

3.       EVIDO

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

-          sütő, gázfőzőlap, szabadon álló tűzhelyek, elektromos főzőlapok, mosogatógép

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          mikrohullámú sütő, páraelszívók, hűtőszekrények.

 

4.       SILVERLINE

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          páraelszívók

 

A fentiektől eltérő kiterjesztett garanciák

5.       BLANCO „5+ garancia”

Feltételekhez kötött 3 év teljes körű gyártói jótállás, és ezen felül további 2 év kiterjesztett forgalmazói garancia érvényes az alábbi termékekre:

-          rozsdamentes mosogató, silgranit mosogató, kerámia mosogató, csaptelepek

A kiterjesztett garancia érvényesítéséhez a terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrálni kell. A kiterjesztett garancia kizárólag a regisztrációkor készült kiterjesztett jótállási jeggyel érvényesíthető.

A kiterjesztett garancia mosogatók esetében az igazolhatóan gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra (felületi elváltozások, repedések) vonatkozik. Külső behatásokból származó, vagy a használati utasítástól eltérő használatból, rendszeres karbantartás és tisztítás elmaradásából eredő felületi elváltozásokra, repedésekre, törésre a garancia nem vonatkozik. A kiterjesztett garancia a vásárlót a termék kicserélésére jogosítja, nem terjed ki a ki- és beszerelés valamint a szállítás költségeire.

A mosogatók kiegészítőire (leeresztő, szifon, vágódeszka, gyümölcsmosó tál, stb.) a kiterjesztett garancia nem érvényes.

Csaptelepek esetében a kiterjesztett garancia a csapteleptest gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodására vonatkozik. A használati utasításban leírt karbantartás hiányából vagy helytelen vegyszer alkalmazásából bekövetkező felületi elváltozásokra, vízkő miatti felületi lepattogzódásra, elszíneződésre a kiterjesztett garancia nem vonatkozik.

A termék elszíneződése, vagy felületi foltképződés az esetek túlnyomó többségében a nem megfelelő tisztítás és karbantartás (elsősorban vízkövesedés) miatt keletkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen elváltozások nem tartoznak sem az alapjótállás sem a kiterjesztett garancia körébe. Ha a reklamáció kivizsgálása során beigazolódik, hogy a vásárló panaszát a helytelen vagy elmaradt tisztítás vagy karbantartás okozta, a felülvizsgálat és a felülvizsgálat során alkalmazott tisztítás költsége a vásárlót terheli. A tisztítás költségéről a „szerviz szolgáltatás feltételei” tájékoztatóban tájékozódhat.

+ garancia 5 éven felül:

A terméket az 5 éves kiterjesztett garancia lejárta után is felülvizsgáljuk, amennyiben a termékkel szemben panasszal él a Fogyasztó. A felülvizsgálat eredményétől függően (amennyiben gyártási- vagy anyaghiba megállapítható), a gyártó dönthet a termék kicserélése mellett.

 

6.       HITACHI hűtőszekrények

A HITACHI hűtőszekrényekre a fentiektől eltérően 4 év teljes körű jótállás és 10 év kompresszor garancia érvényesíthető a termék regisztrációja esetén. A terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrálni kell.

 

7.       SMEG konyhai kiskészülékek

A vásárlástól számított 3 hónapon belüli regisztráció esetén 3 év teljes körű forgalmazói jótállást vállalunk az alábbi készülékekre:

-           kézi mixer, robotgép, turmixgép, indukciós tejhabosító, filteres kávéfőző, kávéfőző, gyümölcsprés, kávédaráló

 

8.       RITTER konyhai beépíthető kisgépek

A RITTER beépíthető konyhai kisgépekre 5 év teljes körű gyártó jótállás érvényesíthető abban az esetben, ha a termék asztalos vagy a konyha stúdió szakembere által lett beépítve. A kiterjesztett garancia igazolásához a termék regisztrációjára, vásárlási számlára, számlával igazolt beépítésre és a kiterjesztett jótállási jegy bemutatására van szükség.

 

Kiterjesztett garancia alá nem tartozó termékek:

1.       EVIDO, BLANCO Mida, Mili, Mila és  Daras csaptelep

2 év gyártói jótállás érvényes jótállási jeggyel igazolva (lásd a termékhez csatolt jótállási jegyet)

2.       SILVERLINE 1200-1201 páraelszívók, külső motor; TURBOAIR TILLY páraelszívók; hulladékgyűjtők; egyéb mosogatótálak és csaptelepek.

3.       INSINKERATOR konyhamalac

 

Termék regisztráció és egyszeri díj/üzembe helyezési díj fizetés a kiterjesztett garancia érdekében:

A kiterjesztett garanciát a www.ecorgan.hu  termék regisztráció alatt a megvásárolt termék tulajdonosa tudja kérni feltéve, ha fogyasztónak minősül. A termék regisztráció során a rendszer jelzi, ha az adott termékre a kiterjesztett jótállás csak szakszervíz általi beüzemelés esetén vehető igénybe (egyúttal a beüzemelés díjáról is tájékoztat). Amennyiben elfogadja feltételeinket és rögzíti a regisztrációt a rendszer elküldi az Ön e-mail címére a regisztrációs számot. Beüzemelés esetén a rendszer által jelzett díjat az Ecorgan bankszámla számára kell átutalni, a megjegyzés rovatban a „Regisztráció” és a regisztrációs szám feltüntetésével. Az összeg beérkezését követően a szerviz felveszi Önnel a kapcsolatot és előzetes időpont egyeztetés követően a készüléke(ke)t üzembe helyezi. Az üzembe helyezésre nem kötelezett készülékek esetében a regisztrációt 5 munkanapon belül visszaigazoljuk.

Amennyiben az üzembe helyezéshez szükséges feltételek nem biztosítottak, az üzembe helyező szerviz megtagadhatja a beüzemelést. A meghiúsult üzembe helyezés költsége, az átutalt összegen felül a Fogyasztót terheli.

A regisztráció jóváhagyását követően a regisztrált termékhez tartozó kiterjesztett garancia jegyet nyomtassa ki vagy mentse el telefonjára, és a javítás alkalmával a javítást végző technikusnak kérjük mutassa be. A kiterjesztett garanciára való jogosultságot javításkor a számla és kiterjesztett garancia jegy együttes felmutatása igazolja.

Ha a termék a kiterjesztett jótállás ideje alatt nem javítható, akkor az Ecorgan azonos paraméterekkel rendelkező termékre cseréli. A csere során a termék ki- és beépítésének költsége a Megrendelőt terheli. A termék új termékre való cseréje esetén a kiterjesztett PRÉMIUM garancia az új termékre vonatkozóan csak abban az esetben indul újra, ha a fentiekben részletezett feltételek (pl. regisztráció, beüzemelés) az új termékre vonatkozóan teljesülnek.

Az Ecorgan Kft, mint magyarországi forgalmazó fent tartja a jogot arra, hogy a kiterjesztett jótállást a használati és beépítési utasítások be nem tartása és idegenkezűség esetén bármikor visszavonja. A visszavonás nem jár a kiterjesztett garancia költségének visszatérítésével.

 

Jelen tájékoztató és szabályok 2021. január 1-től visszavonásig érvényesek!

Ecorgan Kft.